خط آزاد » شعر » رسول صحرانورد: در سال‌مرگِ فرخ‌زاد

سخن از پیوند سست دو نام
و هم‌آغوشی در اوراق کهنۀ یک دفتر نیست
سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایق‌های سوختۀ بوسۀ تو
و صمیمیت تن‌هامان در طراری
و درخشیدن عریانی‌مان
مثل فلس ماهی‌ها در آب
سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است
که سحرگاهان فوارۀ کوچک می‌خواند

فتح باغ/فروغ فرخ‌زاد


بسمه تعالی


جناب آقای دکتر شجاعی


ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور


سلام علیکم


سخن از رنج مزمن و دردناک بیش از 500 نفر از اساتید دانشکده‌های پزشکی کشور است که با تواضع و فروتنی سخت‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین رشته تخصصی علم پزشکی را به عنوان شغل خود انتخاب کرده و برای تربیت و آموزش پزشکان این مرز و بوم از هرگونه سعی و تلاش خود دریغ نمی‌کنند. و سخن از نقص بزرگ آموزش پزشکی کل دانشجویان پزشکی کشور و حِرَف وابسته است که تعداد آنان به بیش از بیست هزار نفر می‌رسد. و ما اعضای هیئت ممتحنه علوم تشریح کشور این گله را از حضرت‌عالی داریم که چرا شرایطی به‌وجود آمده است که حق بهره‌برداری علمی آزاد و بدون مانع از اجساد مجهول‌الهویه، از جامعه آناتومیست‌ها سلب شده است. جسد مجهول‌الهویه که به هر طریق به سازمان پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود ملک طلق سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آن را به دانشکدۀ پزشکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل آن شرط قرار دهد! در نتیجۀ این اما و اگرها، ناخواسته زمینه‌ای ایجاد شود که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافیایی در مقابل پرداخت هزینۀ یک دیۀ کامل دریافت کنند! و یا اجساد مجهول‌الهویه با هزینۀ نظام به زیر خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوی پزشکی کلاً از استفادۀ آموزشی از آنها محروم شوند؟ بلکه میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی فقیه است و ولی فقیه هم اجازه فرموده‌اند که برای یادگیری دانشجویان تشریح شود.


برادر گرامی شما خود استحضار دارید که اگر دانشجویان و دستیاران تخصصی روی جسد تمرین نکنند، مجبورند به هزینه افزایش بیماری‌زایی و افزایش مرگ و میر بیماران، روی بدن بیماران مهارت تشخیصی و درمانی کسب کنند.


در پایان ما اساتید اعضای هیئت ممتحنۀ علوم تشریح کشور سوال ذیل را از دستگاه پزشکی قانونی داریم:


آنچه که مسلم است تهیۀ میت غیرمسلمان در این کشور در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود 15 میلیون نفر در هر هفته طبق آمار 10 سال قبل حدود 100 جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. سوال ما این است اگر فقط یک‌دهم این رقم را بین دانشکده‌های پزشکی توزیع می‌کردند در هر سال ما حدود 520 عدد جسد می‌داشتیم که به هر دانشگاه علوم‌پزشکی لااقل 10 جسد می‌رسید و ما دیگر هیچ مشکلی در این زمینه نمی‌داشتیم.


زمانی گفته شد ما هیچ مسئولیتی در قبال نیاز وزارت بهداشت به جسد نداریم! در حالی که ما همۀ اعضای خانواده یک کشور ایم. مگر می‌شود در قبال نیاز حیاتی یک‌دیگر مسئولیتی نداشته باشیم؟ و یا الان می‌فرمایند: وزارت بهداشت بگوید چند جسد می‌خواهد؟ ما عرض می‌کنیم نیاز ما طبق عرف بین‌الملل آموزش پزشکی، یک جسد برای هر 4 دانشجوی پزشکی کافی است. اما ما با صرفه‌جویی خاصی که اعمال می‌کنیم، با 4 جسد در یک سال برای هر دانشگاه هم می‌توانیم نیاز خود را رفع کنیم.


حال سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفۀ قانونی دارد هرگونه زمینۀ مساعد جهت خرید و فروش اجساد بی‌صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگیری کند، که این کار برخورداری آزاد علمی و بلکه تشخیصی درمانی را از اجساد مجهول‌الهویه برای دانشکده‌های پزشکی ممکن می‌گرداند.


با آرزوی توفیق/ اعضای هیئت ممتحنۀ علوم تشریح

۲۵ بهمن ۱۳۹۵
تماس