خط آزاد » شعر » سعید ملک: بره

شک کن به مستی آن‌گاه که آب است
آن‌گاه که در حباب گره می‌خورد به سطح می‌رسد در جسد محو یک لب از هم می‌پاشد
شک کن به مستی آن‌گاه که آتش است
آن‌گاه که مستقیم به استخوانها حمله می‌کند پوک می‌کند زانوها را خالی می‌کند
مایعات غلیظ مفصلی را در طول ران در طول لگن در طول تیره‌ی پشت به هم می‌کوبد
درد لگن از درد خاطره بدتر است
لگن بیاورید
دهان کف‌آلود‌ اسبی بی‌نفس خوابهای مرا بالا می‌آورد
شک کن به مستی آن‌گاه که باد است
آن‌گاه که باد بوی خون می‌آورد، بوی زنجفیلی خون، بوی صورت پوست کنده، بوی بره
بوی اتاق عمل قبل از آن‌که جراح وارد شود، بوی نیستاتین، بوی قارچ‌های دهان دختری که دوست‌اش دارم
من بیشتر از تو داخل دهان تو را دوست دارم
داخل دهان تو بیشتر از آنکه فکر می‌شود زیباست، داخل دهان تو شاهکار است
به سالن پروانه‌ها خوش آمدید
ای پستاندار بزرگ، جراح! مرا به بدنم گوش کن، مرا اگر از روی خط هم نبریدی نبر، مرا ازخط بیرون بزن بیرون
من گوشت تازه‌ام مرا گوش کن، همین حافظه برای من کافیست
شک کن به مستی آن‌گاه که خاک است
آن‌گاه که خدای کرم‌های ابریشم مرا فرمود ای شفیره‌ی مصلوب! صبور باش، اگر طوفان نشسته است اگر پوستی زمخت بر گوشت‌های اعلا نشسته است، صبور باش روزی از بال‌های تو ای تیزبال، گردبادی به پا خواهد خاست که پوست می‌کند از سنگ، پوست می‌کند از درخت، پوست می‌کند از کله
من از زیر یک پارچه پوست چروک چگونه دو تا سوراخ درآورم به جای بال
شک کن
به چهار عمل اصلی شک کن به چهار جنس مخالف
به چهار رنگ اصلی شک کن
به چهار جهت شب که چهار سوار بر چهار اسب کف آلود بی‌نفس به سمت خواب‌های من می‌تازند
به چهار سطر بالا شک کن به چهار سطر مشابه به چهار هزار سطر قبل از این شک کن

مستی سگ‌مستی مستی سیاه‌مستی مستی بدون مغز مستی گوشت‌خوار مستی چرخ‌کرده بدون استخوان بدون دنبه مستی سه‌نفره در حیاط در حوض در کاسه‌ی توالت هم‌زمان بلادرنگ توامان مستی کله‌پا شدن کله‌خیز شدن کله‌های باشکوه کله‌های تلألو کله‌های داخلی شاهکار کله‌های گنده‌ی دوار کله‌های ژله‌ای فرنی کله‌های حریره‌ی بادام کله‌های بلافاصله کله‌های بدون نوبت کله‌های مشخصن کله‌های مخدوش کله‌های صاحب نفوذ کله‌های تحت نفوذ کله‌های زیر محاصره کله‌های به‌طور وسیع کله‌های به صورت فردی کله‌های متعلق کله‌های هشت سال اخیر کله‌های موارد مشابه کله‌های پیوست کله‌های چشم‌انداز کله‌های در تضاد کله‌های به شیوه‌ی ملموس کله‌های به دفعات کله‌های بررسی مختصر کله‌های به طریق حسی کله‌های آبستره‌ی تغزلی کله‌های عناصر دراماتیک کله‌های مربوطه کله‌های هرچه بیشتر هر چه بیشتر هر چه بیشتر بسپار بسپار کله‌ات را خوب درآورند
منقار رفیعت را فرو کن ای فرو کننده‌ی منقارهای رفیع
راه را باز کن فنر بزن فنرهای تو خوب است فنر بزن راه را باز کن
اگر نشد زنگ بزن به منقار منقارهای رفیع زنگ بزن
به او که فنرش الماس است
به او که فنرش مثل خرطومی از زیرزمین می‌مکد
به او که فنرش کله است
مستی گرداب هنگام گلوی چاه باز می‌شود هنگام بوی خون لبخند می‌زند هنگام بچرم سیر سیگار آخرم را بکشم
ای پستاندار بزرگ، نقاش! به کله‌ی من نگاه کن به کله‌ی سه نفره‌ی من خوب نگاه کن
کله‌ی من معصوم‌ترین قارچ دنیاست
کله‌ی مرا بکش اما با عضله نه با قلم‌مو

۱ مرداد ۱۳۹۲
تماس