خط آزاد » شعر » سما اوریاد: پری

كيست بداند و
صدا بزند
تكانت دهد و آرام
پري از روي شانه ات فوت كند پايين
تا فرو بريزي و آگاه شوي
به اينكه هنوز وقت داري
موهايت را بشمري
خاطره ات ياري نميكند
و انگشتانت ترك برداشته
چه كسي به يادش مانده
چندنفر از دوستان‌ ات
چند نفر از خانواده ات
و چند نفر از كساني كه تازه شناختي‌شان
جملگي با لبي گرد شده و خندان
هدايت شده
و منظم
فوت می‌کنند
**

كيست تاريخ را
در ساعات اداري حواله كرده بر ساعات غیرِ اداری
پلك بزني
دو گنجشك شَل بال زنان توي چمشهات
و ياداوري كنند
خلسه همين لحظه بود و از تو فروخته شد
کسی از بانک زد بیرون
پری بر شانه‌اش
و اين را
پنهان بايد كرد
از تاريخ
كه حالا اژدرهای عینیت‌یافته‌‌ی شب‌هاست
همان شب‌ها که می‌رسند از پیِ هم
و صدالبته
نه خطی بر خالی
نه نقشی بر آبی
و شب‌ها می‌رسند از پیِ هم
و تو بایستی بخوابی
خسته‌ای
چشمانت را می‌گذاری روی هم
و می‌خوابی
**

کیست نام‌اش را خوانده‌اند در بانک؟ پرنده‌ای است آیا؟
آیا نوبت‌اش رسیده بوده یعنی که آیا؟ که خورشید از زاویه ‌ای تابیده بر برگ‌اش که آیا؟
شاید شماره اشتباهی بوده آیا؟
و پرداختِ بدهی اشتباهی بوده آیا؟ (یعنی که بدهیِ او نبوده و بدهیِ بغل دستیِ او بوده آیا؟)
کیست صدایی ضبط شده را ترجیح دهد بر نوشته‌ای غم‌بار و همینطورکه ساعاتِ اداری رو به اتمام‌اند ساعاتِ غیراداری در حالِ فرارسیدن‌اند و او هنوز لوکاچ نخوانده موسیقیِ شعرِ کدکنی نخوانده هنوز و روزنوشتی ننوشته هنوز و صدایی نشنیده هنوز و وقت ندارد بفهم و فراموش کن
بفهم و فوت کن
اژدرهای عینیت‌یافته‌ی شب‌هاست
شب‌ها و روزها به بانک می‌رود
دست‌اش رسیده به میله‌های بانک و از پله‌ها بالا می‌رود یکی یکی از پله‌های بانک
کسی که از بانک می‌رود کسی‌است که از بانک نرفته نمی‌رود
با پری بر شانه‌ تاریکی ازش رد شده
سوراخی در تن‌اش نیست
و زندگی زندگی‌های دیگری و لحظاتِ معامله‌ شده‌ی دیگری‌
که بازپس گرفته نخواهند شد
**

قوی‌هیکل و مست
با شتاب به اعتبارِ زندگی بزند زیرِ گریه
بزند زیرِ سرینِ دوستان‌اش
تک به تک و با طمانینه و بی‌هیچ موسیقیِ کلام و بی رویشِ زبان بر آرواره‌های گوش و حلق و بینی
‌شوری خوابیده بر تلِ کلماتِ آهسته
خرده‌ریزه‌های نور در هوا را با نوکِ انگشت
خاموش کند
و برود بخوابد
بی‌انکه روز بگذرد تمام
چرا که روز تمام نخواهد شد
روزی که از فرازِ کوهِ سیستان
مردی سپیدموی بیاید
با پرنده‌ای نیمه‌جان و نیمه مست‌
پرهاش را
بتکاند در باد
بتکاند در بادِ صبحگاهی
تا از خانه‌ها بروند بالا
بنشینند بر شانه‌ها
این‌چنین است که روز شروع می‌شود
**

حداقل دستمزد سال 95 کارگران، 14 درصد افزایش یافت
تهران- ایرنا- برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد.
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد.
نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود.
همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.
**

هرروز که می‌رسد خانه صدایی نیم‌سانت کوتاه شده دارد
ساعات غیراداری را ترجیح نمی‌دهد به خواندنِ رمان
تناقضات زیادی از روبروش دست تکان داده و می‌گذرند
محو می‌شوند و بازمی‌گردند
می‌روند و باز می‌آیند
شعرهای‌اش موسیقیِ خاصی دارند
نه آن‌طور که در شعر از هوش می‌روند از هوش می...
با این‌همه
هرروز
منتظرِ رفقاش  و درِ خانه باز و چایی دم کرده حتا میجوشد و او صدایی کوته‌شده و هرروز که رفقاش گم شدند و یکی یکی تکه‌های ابرِ آسمانی شدند با پرِ تکانده‌شده‌ی مردی از سیستان و صدایی کوتاه‌شده  و نه خطی بر خالی و  نه نقشی بر آبی بلکه هرروز می‌نشیند و مکث می‌کند
به این امید که بانک‌ها خالی خواهند شد ای غمِ مجرد و محض
ای که می‌روی از خانه و در خیابان جمع‌ می‌شوی
ای زندگیِ عمودی
مسدود و بی‌چهره و... خب البته!
و صدالبته که خسته‌
بسیار خسته

۱۱ تیر ۱۳۹۵
تماس