خط آزاد » شعر » مجید یگانه:

مجید یگانهمشتی که بالا نیست              در ساعت پنج عصر
ساعت 5 بود              و در تمامی ساحت‌ها              کانابیس
بر تمامی دنیا              در ساعتِ 5 ِ فلان...


دهش ژنریک:
فلان کتاب یا فلان نویسنده در پرواز است.


یک نسل شکست عشقی خورده‌ام.
عزیزم! تو مرا شکست عشقی دادی. موفق شدی.     


متناهی
و هم‌اکنون شعری خواهم داشت:
ـ گویی پیانوها در پایین‌ترین پاییزند.
ـ گویی کودکی‌ام درختی پنهان شد.
گویی آسمان، محصور دو جهان خاکی است و آسمانْ خاکی است.
گویی آن‌چنان که پای مرد در گِل فرو می‌شد.


خداوندا، آنان‌که فراموش شدند، موفق شدند. (فراموش‌شان کن)
خداوندا، حرمسرای بهشتی‌ام را از تو می‌خواهم.
خداوندا، ما را...
خداوندا، ما را ببخش (ما را با حوری‌های بهشتی مقایسه نکن) (پاره شدیم)
خداوندا، شعرم تمام شد.    

۲۰ اسفند ۱۳۸۸
تماس