خط آزاد » خبر » توضیح ضروری

پایگاه اینترنتی مطرود در 3 هفته‌ی اخیر دچار مشکلاتی بوده که آن را طی این مدت از دسترس کاربران خارج کرده است. این مشکلات هم‌چنان ادامه دارد؛ چنان‌که اینک صرفن صفحه‌ی نخست مطرود به روی کاربران باز می‌شود و هنوز امکان دسترسی به صفحات دیگر وجود ندارد. گرچه به ظاهر بتوان این مشکلات را به برخی از «ناهماهنگی‌ها» و «بی‌مسئولیتی‌ها» نسبت داد و دلایلی «فنی» و «کارشناسانه» را برای آن تراشید ، اما در نهایت این نکته را نباید از یاد برد که همزمان، همه‌ی این ناهماهنگی‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و دلایل کارشناسانه و فنی به کار گرفته می‌شوند تا بلاهت بنیادین مستقر در گفتمان ادبی موجود و مسلط موجه باشد و همین، پیگیری پروژه‌ی مطرود را به یک ضرورت تاریخی بدل می‌کند. تا چند روز دیگر، مطرود برمی‌گردد و به کار خود ادامه می‌دهد. 

۲۲ مرداد ۱۳۸۸
تماس