خط آزاد » خبر » انتشار دومین شماره‌ی دستور

دومین شماره‌ی نشریه‌ی دستور دومین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور منتشر شد.
در این شماره، در قالب پرونده‌هایی به شعرهای آتفه چهارمحالیان و کتاب‌ «ظل‌الله؛ شعرهای زندان» نوشته‌ی رضا براهنی پرداخته شده است. پرونده‌ی ترجمه هم به شعر زبان آمریکا اختصاص یافته است. سرمقاله‌ی این شماره را حسین ایمانیان، عضو شورای سردبیری دستور نوشته است. ایمانیان در بخشی از این سرمقاله به شرایط فرهنگی موجود در کشور اشاره می‌کند که انتشار هر نوع مجله‌ی ادبی در خور تامل را به بن‌بست می‌کشاند؛ شرایطی که به دستور نیز تحمیل شد و عملن انتشار دومین شماره‌ی آن را در موعد مقرر (25 آبان) ناممکن کرد.
فهرست مطالب دومین شماره‌ی دستور از این قرار است:

سرمقاله

متن یک نامه/ رضا براهنی

پرونده‌ی شعر آتفه چهارمحالیان:
ـ هفت شعر از آتفه چهارمحالیان
ـ برعلیه آوانگاردیسم/آرش اله‌وردی
ـ بغلم کن رخوت/آرش اله‌وردی
ـ مقدمه‌ای بر شعر آتفه چهارمحالیان/حسین ایمانیان
ـ چرا من چنین می‌نویسم؟/آتفه چهارمحالیان
ـ ده‌گانه‌ای بر شعر آتفه چهارمحالیان/علی قنبری

پرونده‌ی ویژه: کتاب «ظل‌الله؛ شعرهای زندان»، نوشته‌ی رضا براهنی
ـ چند شعر از کتاب «ظل‌الله»:
حماسه‌ی معکوس
شاعر
زندگی خصوصی ف.م
بریانی
جواب به بازجویی
مردم زندان
شعری که ادامه دارد
ـ  در ستایش «مردم» شعر/ درباره‌ی ظل‌الله براهنی/امیراحمدی آریان
ـ خراشی بر چهره‌ی جدی‌ترین لحظات عالم یا من، پس از ظل‌الله/آرش اله‌وردی
ـ شعر: تـجاوز به تن تاریخ/سه نقد بر کتاب ظل‌الله/حسین ایمانیان
ـ متن دو نامه/رضا براهنی
ـ مانیفست حادبیان‌گرایی/علی سطوتی قلعه
ـ زبان بحران و ادبیات رهایی/امید شمس
ـ براهنی؛ ظل‌الله ادبیات فارسی/رضا عامری

پرونده‌ی ترجمه: شعر زبان
ـ مقدمه‌ای بر پرونده‌ی شعر زبان/امید شمس
ـ مقالات:
شعر معاصر و جریان‌های دیگر/درآمدی بر شعر معاصر/جروم مک‌گام/ترجمه‌ی مهدی عباسی
سیاست متنی و شاعران زبان/جورج هارتلی/ترجمه‌ی سارا نازک‌دست
ـ به جای مانیفست:
جملات در فضا/از کتاب «جمله‌ی جدید» ران سیلیمن/جورج هارتلی/ترجمه‌ی رضا جاوید تهرانی
«از مهارت جذب»/چارلز برنستین/ترجمه‌ی امید شمس
بی‌نهان‌گاه/چارلز برنستین/ترجمه‌ی امید شمس
ـ نمونه‌های نثر:
درباره‌ی کتاب «به حاشیه‌رانی شعر» از باب پرلمن/ران سیلیمن/ترجمه‌ی سمانه مرادیانی
مقدمه‌ی کتاب «زبان جستار»/لین هجینیان/ترجمه‌ی پارسا نوریان
ـ گفت‌و‌گوی مارجوری پرلاف با چارلز برنستین/ترجمه‌ی سوده نگین‌تاج
ـ ریشه‌های شعر زبان/ترجمه‌ی امید شمس
گرترود استاین
لوییز زوکافسکی
ـ نمونه‌های شعر/ترجمه‌ی امید شمس
ری آرمنتراوت
چارلز برنستین
دیوید برومیج
باب پرلمن
نیک پیومبینو
آلن دیویس
کیت رابینسن
کلارک کولیج
ران سیلیمن
استیو مک کافری
هانا واینر
لین هجینیان
کارلا هریمن
ـ متن اصلی شعرها

دومین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید. شماره‌ی سوم این مجله قرار است بیست و پنج اسفند منتشر شود که در آن در قالب پرونده‌هایی به مجموعه‌ی شعر «در جست‌و‌جوی آن لغت تنها» نوشته‌ی یداله رویایی، قصه‌های ابوتراب خسروی و کتاب «سنگی بر گوریب نوشته‌ی جلال آل‌احمد پرداخته خواهد شد. بخش دوم پرونده‌ی ترجمه ویژه‌ی شعر زبان آمریکا را نیز در آن شماره می‌خوانید.

۱۳ دی ۱۳۸۸
تماس