خط آزاد » خبر » انتشار چهارمین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور

چهارمین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور انتشار یافت. پرونده‌های این شماره به کتاب «پس از بابل/نقدی بر نظریه‌ی ادبی در ایران» و شعرهای سوده‌نگین‌تاج اختصاص یافته است. در این پرونده‌ها مطالب انتقادی از امیر احمدی آریان، آرش اله‌رودی، حسین ایمانیان، شاهین باوی، پویا رفویی، علی سطوتی قلعه، امید شمس، رضا عامری، پیمان غلامی و خدامراد فروهر و طرح‌هایی از محمد سانیان منتشر شده است. هم‌چنین بخش نقد ِ نقد نیز یادداشت‌هایی از حسین ایمانیان و پیمان غلامی یکی با عنوان «تزهایی در باب نقد» و دیگری «علیه روش‌شناسی مانفیست حادبیان‌گرایی، نوشته‌ی علی سطوتی قلعه»  را در خود جای داده است. در بخشی از سرمقاله‌ی این شماره‌ی دستور که امید شمس آن چهارمین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستوررا نوشته، آمده است: «امروز رویه‌ی نقد ادبی بر بنیاد یادداشت‌نویسی ژورنالیستی استوار است. بدیهی است که در چنین فضایی، یعنی فضای سطحی، خلاصه و اخته‌ی ژورنالیستی، نظریه‌ی ادبی فارسی هیچ جایگاهی ندارد. نقد ادبی که خاصیت تکمیل‌کننده‌گی اثر ادبی را از دست داده، در فضای ادبی صرفن بدل به معرف اثر ادبی شده است. معرفی که گاه صفاتی را به اثر می‌بندد که بیش‌تر معرف ویژه‌گی‌های مطلوب نظر منتقد هستند تا معرف ویژه‌گی‌های اثر. از سوی دیگر ناتوانی نقد و نظریه‌ی ادبی فارسی برای روشن کردن و تغییر دادن ذهن خواننده و آماده کردن او برای روبه‌رو شدن با اثر ادبی معاصر، شکافی عظیم میان سطح درک خواننده و سطح تولید آثار ادبی پدید آورده است. حقیقت آن است که بخش عمده‌ای از نقد ادبی چیزی جز آینه‌ای نیست که نارسیس‌وار، رو به خود گرفته شده است. نقد ادبی اثر را مصادره و بهانه می‌کند تا چهره‌ی بی‌رمق خود را با رنگ و لعاب نظریه‌پردازی بزک کند.» بر  فراز این سرمقاله و از سوی تحریریه‌ی دستور از مریم خدایگان ویراستار مجله با این عنوان که «نفش او در بازخوانی و اصلح مقاله‌ها بیش‌تر از «ویراستاری» به آن معنایی است که در مطبوعات فارسی متصور است... خوش‌خوانی و یک‌سدتی مطالب مجله حاصل کار اوست.» سپاس‌گزاری شده است.
پرونده‌های شماره‌ی آینده دستور به «رمان‌های محمدرضا کاتب» و «معضل‌شناسی جامعه‌ی ادبی» اختصاص یافته است. در پرونده‌ی ویژه‌ی ترجمه هم به رمان الجزایر از کتی آکر که پیش‌تر در سایت شیزوکالت منتشر شده، پرداخته می‌شود.
چهارمین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.

۱۷ آذر ۱۳۸۹
تماس