خط آزاد » خبر » انتشار سومین شماره‌ی دستور

سومین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور منتشر شد.انتشار سومین شماره‌ی دستور
پرونده‌های این شماره‌ی دستور به کتاب «در جست‌و‌جوی آن لغت تنها» نوشته‌ی یداله رویایی، قصه‌ی ابوتراب خسروی و کتاب «سنگی برگوری» نوشته‌ی جلال آل احمد اختصاص دارد. سرمقاله‌ی سومین شماره‌ی دستور را علی سطوتی قلعه نوشته و در ابتدای آن، به نقل از شورای سردبیری آمده است: «این شماره‌ی دستور به حضور خلیل درمنکی و غیاب همه‌ی کسانی پیش‌کش می‌شود که یادشان در ما حضور دارد.»
فهرست مطالب دستور سوم از این قرار است:


سرمقاله

پرونده‌ی کتاب «در جست‌و‌جوی آن لغت تنها» نوشته‌ی رویایی

ـ شبان گوسفندهای اخته/آرش اله‌وردی
ـ رویایی، سرنوشت تنهای شعر نیمایی/حسین ایمانیان
ـ مرگ قضیه‌ی رویایی/علی سطوتی قلعه
ـ یادداشتی درباره‌ی شعر حجم/الاهه شاملو
ـ رویای منطق شعر/امید شمس
ـ نقد «در جست‌و‌جوی آن لغت تنها/غلام‌‌رضا صراف
ـ برنوشتی بر نویسش رویا/علی قنبری
ـ چرا من چنین می‌نویسم/یداله رویایی

پرونده‌ی قصه‌ی ابوتراب خسروی
ـ آواز پر جبرئیل/یک قصه از ابوتراب خسروی
ـ ابوتراب خسروی در زمره‌ی کاتبان/فرشته احمدی
ـ چرا من چنین می‌نویسم/ابوتراب خسروی
ـ عالم مثال اکبر به مثابه‌ی یک تکنیک داستانی/فرامرز ده‌ گان
کو    تا؟/ک.میرزاده

پرونده‌ی ویژه: کتاب «سنگی بر گوری» نوشته‌ی جلال آل احمد
ـ مبارزه‌ی سوژه‌ی ناتوان.امیر احمدی آریان
ـ هشتاد و صفحه صفحه جنون اتوبیوگرافیک/آرش اله‌وردی
اهمیت آل‌احمد بودن: سیاست نویسنده/حسین ایمانیان
در باب عقیم بودن/پویا رفویی
ژانر هم‌چون پروژه‌ی حقیقت/علی سطوتی قلعه

سومین شماره‌ی مجله‌ی ادبی ـ انتقادی دستور را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید. شماره‌ی چهارم این مجله  به شعرهای سوده‌نگین‌تاج و کتاب «پس از بابل» نوشته‌ی شهریار وقفی‌پور اختصاص خواهد داشت.

۵ شهریور ۱۳۸۹
تماس