خط آزاد » جمع‌خوانی:


جمع‌خوانی درباره‌ی مجموعه‌ی شعر «عقب‌مانده»

خوانش اول:
 
سه رخ  


بهنام بدری
پیش از آن که وارد یک سری دعواهای دستور زبانی   نقد رسانه ای بشویم، باید تاکید کنم  اینگونه زوایا  را  که عمد تا عمودی بر سر یک شعر خراب می شوند را  از درجه انداخته ام و اعتبار  انها را به امتحانات دانشگاهی می سپاریم.
و یاد اوری می کنم زاویه ای پیشنهادی برای  ورود به   شعرهای کتاب  عقب مانده(کتاب علی سطوتی )  با زوایای دیگر در گفتمان هندسی مشترک جا نمی گیرد و همچنان که  شعاع انحرافش را حفظ می کند فاصله می گیرد  و خیال محو شدن ندارد
عقب مانده  وضعیتی که در ابتدای خود  پشت می کند به ارزو آوج   در واقع دستی از پشت کردن  را درهمه جا در دست خود دارد و دور می شود

ادامه مطلب »


همین است که هست/جمع‌خوانی پیرامون ضرورت تاسیس وب سایت گروهی مطرود

با حضور آرش الله وردی ، بهنام بدری ،ِ یاور بذر افکن ، علی سطوتی ، سام مقدم ، مجید یگانه
در اتاق کوچک یاور نشستیم و از ضرورت تاسیس وب سایت گروهی شاعران مطرود حرف زدیم. می دانستیم همه ی آن چه به زبان می آوریم از روی ام پی تری پلیر به روی کاغذ منتقل می شود. با این همه مثل خودمان حرف زدیم تا مثل همیشه حرفی نزده باشیم و خداحافظی به دنبالش.
زحمت پیاده کردن جمع خوانی به دوش یاور افتاد و وظیفه ی مدیریت جلسه با من بود.علی سطوتی قلعه-  
                                                                                                                                                 

ادامه مطلب »تماس